Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Northguard ApS

 

1.     Virksomhedsoplysninger

1.1. Northguard Danmark ApS, CVR-nr. 40014063, er etableret på adressen Bondovej 14, Sanderum, 5250 Odense SV (”Northguard”).

1.2. Northguard kan kontaktes på telefonnummer (+ 45) 70 20 60 65 samt på e-mailadressen
[email protected].

1.3. Northguard er organiseret som et anpartsselskab.

 

2.     Aftalegrundlag

2.1. Den samlede aftale mellem Northguard og kunden består af (1) disse handelsbetingelser, (2) Northguards ordrebekræftelse til eller eventuelle kontrakt med kunden og (3) de øvrige dokumenter, som parterne derudover måtte have aftalt (”Aftalegrundlaget”).

Aftalegrundlaget er gældende i alle forhold mellem den enkelte kunde og Northguard. Det er vigtigt, at du som kunde læser og forstår Aftalegrundlaget inden brug af Northguards tjenester og produkter. Ved brug af Northguards tjenester og produkter accepterer du at være bundet af Aftalegrundlaget.

2.2. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt disse skriftligt, medmindre andet følger af ufravigelig dansk ret.

 

3.     Aftaleindgåelse

3.1. En ordre er bindende for kunden, når ordren er kommet frem til Northguard.

3.2. En ordre er bindende for Northguard, når Northguard bekræfter ordren over for kunden.

3.3. Såfremt Northguard og kunden indgår aftale ved at underskrive særskilt kundekontrakt, er kundekontrakten og dermed ordren først bindende, når begge parter har underskrevet.

3.4. OBS: Kundens ordre skal bekræftes, før den er bindende.

Northguard kan fremsende en elektronisk kvittering for modtagelse af en ordre fra en kunde. En sådan kvittering er ikke en juridisk bindende ordrebekræftelse. Aftalen er først gældende, når (A) der er indgået en kontrakt underskrevet af begge parter eller (B) Northguard har sendt en ordrebekræftelse og/eller faktura til kunden.

3.5. Uanset ovenstående punkter 1 – 3.4 gælder det dog særligt for erhvervskunder, at ordren bliver bindende og aftalen anses for endeligt indgået, senest på det tidspunkt hvor Northguard påbegynder levering af de tjeneste eller produkter.

Såfremt der efter påbegyndelse af levering fremsendes en særskilt salgskontrakt til underskrift, udgør dette alene en bekræftelse af parternes allerede indgåede aftale, og manglende underskrift heraf medfører ikke aftalens eller ordrens bortfald.

 

4.     Tjenester og produkter

4.1. Northguard stiller forskellige tjenester og produkter til rådighed for kunden, herunder men ikke begrænset til licenser, abonnementsbaserede online-tjenester samt undtagelsesvist

4.2. Northguard udbyder sine ydelser flere steder, herunder men ikke begrænset til hjemmesiden www.northguard.dk samt Northguards egen digitale platform.

4.3. Kunden modtager de tjenester og produkter, som fremgår af den enkelte ordre eller aftale med Northguard.

4.4. Adgang til Northguards tjenester og produkter kræver, at kunden registrerer en brugerkonto på Northguards online portal. Kunden er indforstået med, at dette er en nødvendig forudsætning for at modtage købte tjenester og produkter, og at det er kundens ansvar at registrere og oprette en bruger. Northguard kan automatisk oprette en bruger til kunden ved køb af tjenester eller produkter, som kræver en bruger for at kunne anvendes. Læs mere om registrering og brugeradgang under punkt 7.

4.5. Nogle tjenester og produkter kan medføre, at der afinstalleres eller deaktiveres andre sikkerhedsprogrammer eller funktioner, som er modstridende med Northguards tjenester eller produkter.

Ved køb af support hos Northguard kan Northguard ikke garantere, at alle kundens krav opfyldes under en eventuel reparation eller hjælpesession. Fysiske skader og/eller manglende licenser fra kundens side kan Northguard ikke holdes til ansvar for.

4.6. Visse tjenester og produkter er forbeholdt kunder, som er private forbrugere. Det er kundens ansvar at bestille tjenester og produkter, som passer til kunden, alt efter om kunden er en privat forbruger eller erhvervsdrivende.

Tjenester og produkter der købes til computere og andet it-udstyr, skal købes som en erhvervsaftale (ikke forbruger) såfremt tjenesterne og produkterne bruges på udstyr, som bruges til erhverv. Dette omfatter blandt andet en privat forbrugers arbejdscomputer.

Forbrugerkøb der anvendes på firma- eller arbejdscomputere og andet erhvervsudstyr sker på kundens eget ansvar. Se punkt 13.2

Northguard kan til enhver tid annullere eller afbryde aftaler og leveringer, såfremt en erhvervsdrivende har købt tjenester eller produkter, der tydeligt er angivet som forbeholdt til private forbrugere.

Northguard kan til enhver tid annullere eller afbryde aftaler og leveringer, såfremt en privat forbruger har købt tjenester eller produkter, der tydeligt er angivet som forbeholdt til erhvervsdrivende.

4.7. Visse tjenester og produkter er underlagt licensvilkår fra tredjemand, idet Northguard kan forhandle disse på vegne af licenshaver. Sådanne tjenester og produkter er underlagt licenshavers vilkår og betingelser, som kunden skal acceptere og overholde. De enkelte licensvilkår kan enten findes vedlagt det enkelte køb eller via følgende links:

4.7.1. Windows: https://www.northguard.dk/eula/windows/

4.7.2. MAC: https://www.northguard.dk/eula/mac/

4.7.3. Android & iOS: https://www.northguard.dk/eula/android-ios/

 

5.     Priser

5.1. Når kunden besøger Northguards hjemmeside, kan der vælges mellem ”privat” og ”erhverv”. Kunden skal vælge den version af hjemmesiden, som svarer til kundens behov, idet hver side er tilpasset i forhold til blandt andet prisoplysninger alt efter, om kunden er privat forbruger eller ej.

5.2. Alle priser angives i danske kroner inklusive moms, såfremt kunden er privat forbruger.

5.3. Alle priser angives i danske kroner eksklusive moms, såfremt kunden ikke er privat forbruger.

5.4. Northguard forbeholder sig retten til at justere og ændre priser på samtlige ydelser og andre produkter til enhver tid. Sådanne prisændringer gælder kun for aftaler indgået efter offentliggørelse af sådanne prisændringer.

 

6.     Betaling

6.1. Betaling kan ske via MobilePay, Dankort, Visa/Dankort, MasterCard, Visa Electron, Betalingsservice, bankoverførsel og Ikano Bank. Northguard opkræver ikke kortgebyrer.

Vi gør opmærksom på at det er kundens ansvar at betale til tiden. Såfremt kunden har valgt at betale via tilmelding til Betalingsservice, og denne afmeldes uden at der på anden måde betales i overensstemmelse med aftalen, udgør dette væsentlig misligholdelse af aftalen fra kundens side.

6.2. Northguard kan opbevare kundens betalingsoplysninger, hvis kunden køber en løbende ydelse og selv tilmelder betalingsservice eller lignende.

6.3. Betaling vil først blive trukket på kundens konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet, med mindre andet er aftalt eller fremgår af kundens ordre.

Det gælder dog særligt for erhvervskunder, at betaling skal ske senest netto 5 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt eller fremgår at bestillingsprocessen.

6.4. Betaling ved modregning kan ikke finde sted.

6.5. Ved forsinket betaling opkræves morarenter efter rentelovens almindelige regler.

Det gælder dog særligt for erhvervskunder, at der opkræves morarente med 2 % pr. påbegyndt kalendermåned for kunder, som ikke er private forbrugere.

6.6. Northguard benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol, hvilket betyder, at kundens data er sikre og ikke kan læses af udefrakommende.

Northguards egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Northguard gemmer betalingsoplysninger, såfremt kunden har oprettet disse ved at tilmelde et fast betalingsmiddel, herunder ved tilmelding til Betalingsservice. Northguard gemmer ikke yderligere af kundens betalingsoplysninger, udover hvad der fremgår af aftalen med kunden.

Betaling med Ikano Bank

6.7. Køb med Ikano Bank er kun tilgængeligt for kunder, som er erhvervskunder. De nærmere betingelser for købet vil blive fastlagt gennem en særskilt leasingaftale. Betaling kan gennemføres via elektronisk tilsendt betalingskort eller sat op med Betalingsservice.

 

7.     Registrering og brugeradgang

7.1. Kunden er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet samt efterfølgende at opdatere sine oplysninger som nødvendigt, således at oplysningerne til enhver tid er retvisende. Ved registrering af betalings- og kreditkort må kunden kun registrere sine egne kort.

7.2. Ved registrering får kunden tildelt et brugernavn og et password, der tilsammen udgør kundens loginoplysninger. Kundens loginoplysninger er personlige og må ikke bruges af andre, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tjenesten eller produktet.

7.3. Kunden kan tilgå sine oplysninger ved at logge ind på følgende side, kaldet ”Mit Northguard”:
https://www.northguard.dk/mit-northguard/

7.4. På ”Mit Northguard” kan kunden se og ændre sine oplysninger, herunder ved at se købshistorik, købsdato, udløbsdato, priser, licensnøgler og brugerinformation mv.

7.5. Kunden skal følge disse retningslinjer for loginoplysningerne og ”Mit Northguard”:

7.5.1. Kunden skal opbevare sine loginoplysninger på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Kunden er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

7.5.2. Hvis kunden får mistanke om ulovlig brug af kundens loginoplysninger eller brugerkonto, skal kunden omgående underrette Northguard samt ændre sit password.

7.6. Northguard opbevarer oplysningerne i op til 2 år efter, at kunden stopper med at være kunde hos Northguard.

 

8.     Ydelser på abonnement

8.1. Priser på abonnementsydelser fremgår af Northguards ordrelister, tilbud eller lignende. Prisen oplyses i forbindelse med det enkelte køb.

8.2. Abonnementsydelser løber på ubestemt tid og bliver derfor automatisk fornyet indtil kundens opsigelse, medmindre andet fremgår af den enkelte abonnementsaftale.

Kunden skal altid opsige abonnementet, når dette ønskes stoppet. Såfremt Kunden stopper med at betale uden at opsige abonnementet, fortsætter abonnementet indtil opsigelse. Kunden er ikke fritaget for betaling af manglende abonnementsydelser, hvis Kunden stopper sine betalinger uden at opsige abonnementet.

8.3. Kunden modtager pr. e-mail en kvittering på sin ordre efter køb af et abonnement. Kunden modtager hver måned en ny kvittering, når abonnementet automatisk bliver fornyet.

8.4. Abonnementsydelser er bindende, således at kunden kan opsige abonnementsydelsen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse.

Dette svarer til en minimum bindingsperiode på 6 måneder.

Det gælder dog særligt for erhvervskunder, at minimum bindingsperiode er 36 måneder, medmindre andet fremgår af Aftalegrundlaget.
Hvis der fremgår en kortere bindingsperiode af den enkelte ordre eller aftale med kunden, gælder dog den korteste bindingsperiode.

8.5. Opsigelse skal ske skriftligt pr. e-mail til Northguard på e-mail [email protected].

8.6. Såfremt kunden er privat forbruger, har kunden den fortrydelsesret, som fremgår af afsnit 11. Såfremt kunden er erhvervsdrivende, har kunden ingen fortrydelsesret.

8.7. Købelovens regler om mangler gælder for køb af varer. Købelovens regler om mangler, herunder kundens reklamationsret på 2 efter købeloven, gælder derfor ikke køb af abonnement, hvor levering af tjenester er hovedelementet.

8.8. Kunden kan tilmelde betalingskort til automatisk abonnementsbetaling. Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sin tilladelse til, at Northguard trækker beløb på kundens kort. Kunden kan også gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for sin kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, medmindre andet fremgår af kundens aftale med sin kortudbyder.

8.9. Såfremt kunden er erhvervsdrivende og ikke betaler den månedlige abonnementsydelse til forfaldstid, forbeholder Northguard sig retten til midlertidigt at spærre adgang til eller tilbageholde abonnementsydelsen, indtil alle skyldige abonnementsbetalinger inkl. eventuelle renter eller rykkergebyrer efter dansk rets almindelige regler er betalte. Hvis en restance for manglende betaling af abonnementsydelsen ikke er betalt senest 10 dage efter skriftligt påkrav om betaling, er Northguard berettiget men ikke forpligtet til at hæve abonnementet med øjeblikkelig virkning og kræve erstatning for ethvert tab efter dansk rets almindelige regler.

 

9.     Forsendelse og fragt

9.1. Northguard leverer normalt ikke fysiske varer, da vores tjenester og produkter som udgangspunkt alle er digitale.

Bestemmelserne i dette afsnit 9 gælder, såfremt der undtagelsesvist måtte være tale om tjenester eller produkter, som indeholder fysiske varer.

Bestemmelserne i nedenstående afsnit 10 gælder i øvrigt, hvor der er tale og tjenester og produkter, som ikke er fysiske varer, herunder for eksempel digital support og software etc.

9.2. Northguard modtager kun forsendelser direkte til kontoret:

Northguard ApS
Bondovej 14
5250 Odense SV

9.3. Northguard leverer kun fysiske varer inden for Danmarks grænser, og der kan være begrænsninger ved levering til ikke-bro-faste øer, herunder længere leveringstid.

9.4. Northguard leverer fysiske varer på den af kunden oplyste adresse eller en postboks nær den oplyste adresse.

9.5. Leveringstiderne er som oplyst af Northguard på vores hjemmeside, i Aftalegrundlaget eller i øvrigt.

 

10.  Levering

10.1. Der opkræves ikke leveringsgebyrer, medmindre dette fremgår særskilt af Aftalegrundlaget.

10.2. Leveringstider er som oplyst i Aftalegrundlaget, og leveringstider er alene vejledende, medmindre det udtrykkeligt fremgår af Aftalegrundlaget, at der er aftalt levering til fast tidspunkt. Både vejledende leveringstider og levering til fast tidspunkt er med forbehold for leveringsudskydelse som følge af de i punkt 4 anførte forhold, og kunden underrettes snarest muligt, hvis leveringsudskydelse bliver sandsynlig grundet sådanne forhold.

10.3. Såfremt rettidig levering ikke er mulig, og dette skyldes kundens forhold, skal kunden tåle, at Northguard omlægger levering, og Northguard er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge heraf.

 

11.  Fortrydelsesret og særligt for forbrugere

11.1. Vilkår og betingelser i dette afsnit 11 gælder alene for forbrugerkøb, hvilket betyder tilfælde, hvor kunden er en privat forbruger. Vilkårene gælder således ikke i erhvervsforhold.

11.2. Der gælder 14 dages fortrydelsesret ved køb, som forbrugeren har indgået udenfor Northguards forretningssted eller ved aftale om fjernsalg (f.eks. køb over internettet).

Følgende typer af ydelser er dog ikke omfattede af kundens fortrydelsesret:

a) Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos kunden, som kunden på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.
b) Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som kunden har brudt plomberingen på.
c) Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med kundens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.
d) Køb af tjenester som beskrevet i nedenstående punkt 4.

Levering af digitalt indhold såsom videofiler, spil, apps, sikkerhedsprogrammer og andet computersoftware hvor kunden selv har brudt plomberingen eller aktivere licensen, er alle eksempler på undtagelser til fortrydelsesretten, som beskreven i dette punkt 11.2, a) til d).

Såfremt plombering brydes eller licens aktiveres med Kundens samtykke, anses det som at Kunden selv har brudt plomberingen eller aktiveret licensen, herunder hvis Kunden beder Northguards teknikere om at udføre disse handlinger.

11.3. Fristen for at udnytte fortrydelsesretten er 14 dage. Ved køb af tjenester løber fristen fra dagen for aftalens indgåelse. Ved køb af varer løber fristen fra den dag, varen modtages af kunden eller den modtager, som kunden har anvist.

11.4. Ved køb af tjenester, hvor den fulde levering skal ske inden 14 dage efter aftalens indgåelse, giver kunden samtykke til, at fortrydelsesretten straks bortfalder, når tjenesten er fuldt udført og afsluttet, også selvom dette sker tidligere end 14 dage efter aftalens indgåelse.

Kunden accepterer også, at aftalen træder i kraft straks, og at levering kan påbegyndes, før fortrydelsesretten udløber. Dette betyder, at kunden skal betale for de rimelige omkostninger for enhver delvis levering, som er sket forud for den dag, hvor kunden gør brug af fortrydelsesretten.

Dette gælder eksempelvis, men er ikke begrænset til, installation eller opsætning af software, som færdiggøres før fortrydelsesretten udløber, optimering eller service af computer eller andet udstyr mv.

11.5. Kunden kan udøve sin fortrydelsesret ved at give utvetydig erklæring om fortrydelsen til Northguard. Vi anbefaler, at henvendelser sker pr. mail til [email protected].

Kunden kan anvende standardformularen fra lov om forbrugeraftaler, som kan findes i bunden af disse handelsbetingelser.

11.6. Når kunden har valgt at gøre brug af fortrydelsesretten for køb af en fysisk vare, skal kunden uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter meddelelsen om brug af fortrydelsesretten sende varen retur, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Kunden skal selv afholde de direkte udgifter forbundet med forsendelse / returnering af varen.

11.7. Kunden skal betale for værdiforringelse af varer, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og måden, varen fungerer på.

11.8. Når kunden gør brug af fortrydelsesretten, refunderer Northguard alle betalinger modtaget fra kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af kundens eget valg af anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Northguard tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at Northguard har modtaget kundens meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten.

Northguard gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som kunden anvendte, medmindre andet er aftalt. Tilbagebetalingen sker uden tilbagebetalingsgebyrer for kunden.

Northguard kan tilbageholde tilbagebetalingen indtil det tidligste tidspunkt, hvor varerne er retur, eller kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne.

Såfremt fortrydelsesretten udnyttes for tjenester eller produkter, som er digitale, kan Northguard forhindre kundens fortsatte brug af det digitale indhold eller den digitale tjeneste, navnlig ved at gøre det utilgængeligt for kunden eller gøre kundens bruger inaktiv.

 

12.  Reklamation

12.1. Erhvervsdrivende: Erhvervsdrivende har alene den reklamationsret, som følger af dansk rets almindelige regler og som modificeret af Aftalegrundlaget. For erhvervsdrivende er den absolutte reklamationsfrist dog 12 måneder.

12.2. Forbrugere: Ved køb af varer har kunden en almindelig reklamationsret på 24 måneder ifølge købeloven. Reklamation rettes til Northguard. Kunden skal reklamere indenfor rimelig tid, efter at fejlen eller manglen er opdaget.

Vi opfordrer til, at kunden kontrollerer det købte grundigt ved modtagelsen og straks reklamerer, hvis det er relevant, således vi hurtigt og sikkert kan håndtere reklamationen til kundens tilfredshed.

12.3. Forbrugerklager: Forbrugerkunder, som ønsker at klage, bedes rette henvendelse til Northguard pr. telefon eller e-mail.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan kunden indgive en klage til Center for Klageløsning. Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, såfremt betingelserne herfor er opfyldte.

Kunden kan læse mere om Nævnenes Hus på deres hjemmeside; https://naevneneshus.dk/

Kunden kan læse mere om forbrugerrettigheder på hjemmesiden; https://www.forbrug.dk/

Kunden kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal, ODR. Det er særlig relevant, hvis kunden er forbruger med en bopæl i et andet EU-land end Danmark.

Klage til ODR kan indgives på hjemmesiden; http://ec.europa.eu/odr

Ved klage til ODR skal kunden angive vores e-mailadresse; [email protected].

 

13.  Ansvarsbegrænsning og force majeure

13.1. Northguards erstatningsansvar er begrænset til direkte tab. Northguard er ikke ansvarlig for indirekte tab, driftstab, følgeskader eller lignende.

13.2. Northguard foretager ikke optimering eller arbejde på arbejdscomputere eller andet udstyr anvendt i erhvervsøjemed eller til brug for arbejde, medmindre kunden har henvendt sig som erhvervskunde. Det er kunden ansvar at oplyse, såfremt der er tale om en computer eller andet udstyr, som ikke udelukkende anvendes til privat brug.

Northguard fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for beskadigelse af erhvervs- eller arbejdsrelateret indhold, som måtte blive beskadiget eller tabt ved levering af tjenester eller produkter til private forbrugere.

13.3. Northguard er ikke ansvarlig for og dækker ikke omkostninger som følge af:

a) fejl og forsømmelser fra kundens side.
b) eksisterende fejl eller mangler i kundens forhold, f.eks. at kunden ikke kan anvende et køb af Microsoft 365, fordi kunden bruger Linux styresystem.
c) skader mv. forvoldt ved kundens groft uagtsomme eller forsætlige adfærd.

13.4. Over for kunder, som ikke er forbrugere, er Northguards erstatningsansvar, uanset årsag og uanset kravets art, begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede tabet, eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet, medmindre ufravigelig dansk lov bestemmer andet.

13.5. Over for kunder, som ikke er forbrugere, er Northguard ikke erstatningsansvarlig for skader, som skyldes at kunden ikke har foretaget forudgående back-up af sine systemer. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at kunden skal foretage back-up af data inden gennemførsel af omfattende eller særligt komplicerede systemændringer.

13.6. Udover hvad der udtrykkeligt er bestemt i Aftalegrundlaget, er Northguard ikke ansvarlig overfor kunden for tab, der stammer fra omstændigheder af usædvanlig art, og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, hvis disse omstændigheder indtræder eller i det væsentligste udvikles efter fremsættelse af Northguards bindende bekræftelse på aftalen, og ligger uden for Northguards rimelige kontrol. Sådanne tilfælde omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout, epidemi, pandemi, nationale eller globale sundhedskriser eller folkelige kriser, ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, lovændringer med væsentlig negativ indvirkning på muligheden for aftalens opfyldelse, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Northguard, samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører.

13.7. Northguard er ikke ansvarlig for forsinkelser, som skyldes nedlukning eller anden forstyrrelse grundet COVID-19.

 

14.  Garanti

14.1. Northguard udsteder ingen garanti i forbindelse med salg af tjenester eller produkter.

 

15.  Afsluttende bestemmelser

15.1. Der tages forbehold for rettelse af fejlskrifter, korrektur mv.

15.2. Såfremt en eller flere bestemmelser i Aftalegrundlaget nu eller i fremtiden måtte vise sig at være ugyldige eller på anden måde ikke kunne håndhæves under dansk ret, skal de øvrige dele af Aftalegrundlaget fortsat gælde, og eventuel tvivl eller manglende regulering skal fortolkes i overensstemmelse med Northguards og kundens fælles vilje på tidspunktet for aftalens indgåelse.

 

16.  Tvister, lovvalg og værneting

16.1. Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Odense og under anvendelse af dansk ret.

16.2. Tvister kan dog behandles ved anden dansk instans, såfremt ufravigelig dansk lov kræver dette.

16.3. Såfremt kunden er privat forbruger, bestemmes værneting efter dansk rets almindelige regler.

 

Disse handelsbetingelser er senest opdaterede den:          30. oktober 2022

 

 

Standard fortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Northguard ApS
Bondovej 14
5250 Odense SV
Tlf: 70206065
E-mail: [email protected]

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/ydelser:

___________________________________________________________________

Bestilt den: ____________________     Modtaget den:________________________

Forbrugerens navn: ___________________________________________________

Forbrugerens adresse:  ________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _____________________________      Dato: __________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)