Resten af Skandinavien følger Danmark!

I Danmark er vi gode til IT-Sikkerhed og til at behandle forbrugerens data og rettigheder rigtigt.

Vi er faktisk så gode til det at vores nordiske fæller fra Norge og Sverige nu har valgt at tage det danske datatilsyns standard-databehandleraftale i brug som om de selv havde udformet den.

læs mere i datatilsynets egne ord her:

I februar 2018 offentliggjorde Datatilsynet en skabelon til en standarddatabehandleraftale for at hjælpe organisationer med at leve op til en række af kravene i databeskyttelsesforordningen. Standardaftalen var Datatilsynets bud på, hvordan en databehandleraftale kunne udformes for at leve op til minimumskravene i databeskyttelsesforordningen.

I december 2019 fik denne skabelon karakter af standardkontraktbestemmelser efter, at Det Europæiske Databeskyttelsesråd var kommet med en udtalelse (læs mere om det her). Denne ”blåstempling” af indholdet fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd har nu – ud over at skabe klarhed over indholdet af de danske standardkontraktbestemmelser – ført til, at tilsynsmyndighederne i Norge og Sverige efterfølgende har meldt ud, at organisationer i disse lande også vil kunne bruge Datatilsynets standardkontraktbestemmelser. Tilsynsmyndighederne i Norge og Sverige vil således anerkende de danske standardkontraktbestemmelser, som om de var udarbejdet af dem selv.

Læs nyheden fra det svenske datatilsyn her og nyheden fra det norske datatilsyn her.

”Det er en glædelig udmelding, som mine nordiske tilsynskolleger i Norge og Sverige her er kommet med. På denne måde er det arbejde, vi i Datatilsynet har lagt i at få vedtaget disse standardkontraktbestemmelser ikke kun noget, organisationer i Danmark får gavn af – nu kan også organisationer i Norge og Sverige med sindsro gøre brug af standardaftalen. Det understreger jo virkelig værdien af vores europæiske samarbejde, når vi på tværs af landene på denne måde kan drage nytte af hinanden og gøre anvendelsen og overholdelsen af reglerne mere ensartet,” siger Datatilsynets direktør Cristina Angela Gulisano.

(Kilde)