IT-sikkerhedsbrud i danske virksomheder

Vi har ud fra Erhvervsstyrelsens IT-sikkerhedskampange; Sammen mod cybertrusler, taget klip fra deres forskellige cases af IT sikkerhedsbrud. Her fortæller forskellige virksomheder om deres oplevelse med cybertrusler. For flere af disse virksomheder, var alvoren for IT-sikkerheden ikke gået op for dem, før de blev udsat for sikkerhedsbrudene selv.