Digitaliseringen og De Ældre

Den Danske Digitalisering

Gennem de sidste to årtier er vi i Danmark blevet fuldt ud digitaliseret, og det bliver nu anset som normen herhjemme at nærmest al kontakten med staten foregår digitalt.

Blandt den ældre generation, er der dog stadig mange som ikke føler sig tilpas i det digitale og derfor har valgt det fra. På denne måde vil de blive efterladt og derfor  komme bagud i forhold til deres mere digitale medborgere.

Hen over de sidste to år har en forskergruppe, anført af lektor ved Digital Design på ITU Morten Hjelholt, med en bevilling fra Fonden Ensomme Gamles Værn, arbejdet på en kvalitativ undersøgelse af, hvordan digitalisering af det offentlige påvirker udsatte ældre. Undersøgelsen er baseret på 40 interviews foretaget på seks væresteder rundt om i landet, og konklusionen er mildest talt nedslående. >>Læs mere om undersøgelsen her<<

– Udsatte ældre har det ekstremt svært i det digitale samfund. Vi taler om mennesker, der på den ene side ikke har de teknologiske kundskaber til at gebærde sig digitalt over for det offentlige, og på den anden side ikke har et netværk, der kan hjælpe dem. Dét, at man har pålagt borgeren ansvar for at holde sig opdateret med eksempelvis Digital Post, betyder, at mange udsatte ældre uden pårørende må få venner, frivillige ved værestederne eller andre til at hjælpe med kommunikationen, og det kan resultere i et brud på deres datasikkerhed, siger Morten Hjelholt.

Hos Northguard er vores fineste opgave at hjælpe dem som ikke selv er IT-eksperter, så hvis du, eller en du kender, har brug for hjælp til det digitale, så kontakt os >>HER<<