Børns risikoadfærd på nettet – Viser du interesse?

Børn og unge bruger mere tid end aldrig før på internettet, og ofte ved forældrene ikke helt nøjagtigt hvad børnene rent faktisk laver.

Hvad betyder det for børnene, og er det vigtigt for dem at forældrene er med på beatet?

>>en ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd<< er både børn og forældre blevet spurgt ind til deres onlineliv, og hvor meget forældrene er involveret i det. Undersøgelsen afliver myten om, at unge ikke ønsker, at forældrene blander sig i deres online liv. Det er særligt de 14-17-årige som efterspørger, at forældrene viser mere interesse, og er nysgerrige på, hvad de laver online.

– Forældre spiller en vigtig rolle, når det handler om at forebygge børns risikoadfærd på nettet. Børn og unges liv på nettet er en vital del af deres sociale fællesskab – ikke mindst under corona. Du skal derfor vise interesse og spørge ind til, hvad de laver på sociale medier og i online spil, ligesom du spørger til deres liv i skolen, til fodbold og ridning, siger Ninna Lagoni, som er specialkonsulent i Det Kriminalpræventive Råd.

Anerkend børnenes digitale interesser

I rapporten peger de adspurgte børn og unge på, at deres forældre ikke forstår det digitale, og at de ikke anerkender børnenes interesse for fx spil og sociale medier. Som forældrer behøver du dog ikke være digital ekspert for at have en beskyttende rolle, så længe man lytter til barnet, og er der til at vejlede med etik og moral.

– Både forskning og børnene selv peger på, at forældre godt kan vise interesse og involvere sig uden at vide alt om digitale medier. Det vigtigste er, at man har en god tillidsfuld relation til sit barn. Det får man blandt andet ved at prøve at forstå, hvorfor nettet er vigtigt for ens barn, siger Ninna Lagoni.

Hun påpeger dog, at de voksne bliver nødt til at sætte reglerne – også på nettet.

– Ens forældrerolle stopper ikke, når ens barn tager sin mobil frem. Du skal som forælder opstille tydelige rammer for dit barns online adfærd. Omvendt bør du ikke overreagere med for strenge restriktioner, hvis dit barn ikke har overholdt de aftaler, I har lavet. Det er vigtigt, at dit barn altid kan komme til dig, hvis han eller hun løber ind i problemer, siger Ninna Lagoni.

Gode råd

Sådan involverer du dig bedst i dit barns online liv:

  • Vis interesse – også når dit barn er blevet teenager
  • Sæt rammer og regler – men forklar hvorfor
  • Lad være med at overreagere, hvis barnet bryder online-reglerne
  • Lær barnet om lovgivning og god opførsel på nettet.