Børn har ret til mere databeskyttelse – men bliver der gjort nok?

For nylig udgav IDA og tænketanken DataEthics.eu en rapport om beskyttelsen af børns data, når de spiller spil online. Med udgangspunkt i rapporten og interviews med eksperter skriver Politiken, at Datatilsynet ikke gør noget for at beskytte børns oplysninger.

Selvom det er en sandhed med motivationer, erkender datatilsynet dog at de kan gøre mere;’

“Det står sort på hvidt i GDPR, at børn har krav på en særlig beskyttelse af deres data. Det er naturligt, fordi de i mindre grad end voksne kan overskue konsekvenserne af deres brug af bl.a. digitale tjenester,” siger Cristina Angela Gulisano, direktør i Datatilsynet.

Det har derfor i Danmark været et fokusområde at anonymisere børn digitalt, og det er vigtigt at forældre tager ansvar for deres børns IT-sikkerhed, og sørger for at de enheder der bliver brugt er ordenligt sikret, og at børnene er klædt ordenligt på til at tage gode beslutninger om hvem de deler informationer med.

forhold til konkrete sager har Datatilsynet taget en sag op af egen drift mod TikTok, ligesom Datatilsynet behandler de klager, der bliver indgivet på vegne af børn. Der er dog planer om at gøre mere:

“Vi har mere på tegnebrættet, og derfor er vi også rigtig glade for rapporten, som både belyser problemerne og giver gode input til, hvor der kan sættes ind. Vi har selv bidraget til rapporten, og vi vil også gerne invitere rapportens forfattere til et møde og høre mere om deres arbejde,” siger Cristina Angela Gulisano.

Sørg derfor for at tage en snak med dit barn om hvordan man opfører sig på nettetr, og hvad man må og ikke må dele.

 

Har du brug for hjælp, har vi hos Northguard mulighed for forældrekontrol i vores sikkerhedsprogrammer – så du kan være med til at guide dit barns færd på internettet.